a

Organizacja ceremonii zaślubin i przyjęć weselnych z klasą i pasją! 

Kontakt

tel: 882-099-015

e-mail: kontakt@dreamofwedding.pl

Łódź

FIRMA POLECANA PRZEZ:
Nasz Instagram
Facebook
Pinterest
Instagram
  •  Porady   •  Podróż poślubna
podróż poślubna wedding planner łódź

Podróż poślubna

Już w trakcie przygotowań weselnych Państwo Młodzi myślą o tym, gdzie jako świeżo upieczeni małżonkowie spędzą swój miesiąc miodowy. Pięciogwiazdkowy hotel, wyżywienie all inclusive, pokój z widokiem na morze – zamiast tego pluskwy, skąpe i niesmaczne obiadokolacje oraz widok na trzydziestopiętrowe wieżowce. Niestety, czasem takie sytuacje się zdarzają. Czy możemy reklamować wykupioną wycieczkę? Kto w tej sytuacji będzie odpowiedzialny za niedogodności, które nas spotkały? Czy ktoś zapłaci za nasze zszargane nerwy?

Tak, w takich sytuacjach mamy określone prawa. Szczegółowe regulacje na ten temat znajdują się  w prawie UE[1] oraz  w polskiej ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych[2]Nie dotyczy ona jednak wszystkich organizowanych wycieczek turystycznych. Ustawa ta przewiduje wprost przypadki, w których jej regulacje nie zajdą  jednak zastosowania[3]. Chodzi m.in. o sytuację, w której imprezy turystyczne są oferowane i realizowane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych (np. dla wyłącznie dla członków danego klubu szachowego). Dodatkowo spod działania ustawy wykluczone są także imprezy turystyczne trwające krócej niż 24 godziny (np. całodniowa wycieczka z Łodzi do Warszawy), chyba że obejmują nocleg. Z pewnością ani pierwszy, ani drugi rodzaj wycieczek nie będzie odnosił się do naszej oferty podróży (poślubnej) wykupionej w jednym z biur podróży, w tej sytuacji przepisy ustawy znajdą więc zastosowanie 😉

Usługa turystyczna a impreza turystyczna

Są to dwa różne pojęcia definiowane w ustawie.  Za usługę turystyczną uważa się:a) przewóz pasażerów,b) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów,c) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,d) inną usługę świadczoną podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych w lit. a-c;
Pojęcie imprezy turystycznej jest już nieco bardziej skomplikowane – myślę, że tylko na jego temat można napisać całkiem obszerny artykuł 😉 Najogólniej rzecz ujmując przez to pojęcie należy rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. Wynika z tego w sposób jednoznaczny, że aby mówić o imprezie turystycznej musimy mieć do czynienia z dwoma różnymi usługami, np. zapewnieniem przez biuro podróży transportu i noclegu.
!
 Aktualna definicja ustawowa imprezy turystycznej mówi o dwóch różnych rodzajach usług, a nie dwóch usługach – impreza turystyczna nie powstanie więc np. w przypadku zakupu w jednym biurze podróży biletu lotniczego i pociągowego na potrzeby tej samej podróży.
Jeszcze jednym istotnym pojęciem jest pojęcie organizatora turystyki. Co do zasady jest to taki podmiot, który tworzy i sprzedaje lub też oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne.

Odpowiedzialność organizatora turystyki

Zgodnie z art. 48 ust. 1 organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych.
Co to oznacza w praktyce? Na przykład to, że biuro podróży nie musi być właścicielem hotelu, aby odpowiadać za wszelkie napotkane przez Was w tym miejscu niedogodności, albo to, że jeśli biuro X organizuje dla Was wycieczkę w miejscu pobytu za pośrednictwem firmy Y, to macie prawo zwracać się z ewentualną reklamacją bezpośrednio do biura X.

Jakie ciążą na Was obowiązki?

Przede wszystkim musicie niezwłocznie zawiadomić biuro podróży o wszelkich niezgodnościach, które są niezgodne z zwartą umową. Powinno to nastąpić w miarę możliwości w czasie trwania Waszej wycieczki. Jeśli biuro otrzyma od Was taką informację to jest zobowiązane usunąć tę niezgodność (np. przenieść Was do innego obiektu noclegowego), chyba że jest to niemożliwe, albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których dotyczą. W tej sytuacji przysługują Wam inne prawa – możecie bowiem żądać od niego zapłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Co zrobić, jeśli biuro nie reaguje na nasze skargi?

Jeśli biuro nie usunie obiektywnie występujących niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Was, macie prawo dokonać tego sami i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Jeśli więc biuro podróży nie dąży do tego, aby w rozsądnym terminie zakwaterować Was w innym obiekcie pomimo stwierdzonych niezgodności, możecie to zrobić we własnym zakresie a następnie żądać od biura zwrotu poniesionych kosztów. Rozsądny termin może być interpretowany bardzo szeroko – z pewnością sytuacja będzie wyglądać inaczej, jeśli znajdujemy się w na wakacjach poza wysokim sezonem, kiedy ilość dostępnych miejsc noclegowych będzie znacznie wyższa; zapewne znalezienie zakwaterowania w obiekcie o określonym standardzie w trakcie wysokiego sezonu może potrwać chwilę dłużej.
Pamiętajcie jednak, że jeśli zgodnie z Waszą umową mieliście być zakwaterowani w hotelu trzygwiazdkowym, zaś Wy z własnej inicjatywy zamiast zabookować noclegi w dostępnym w pobliżu hotelu trzygwiazdkowym spełniającym pierwotne oczekiwania postanowicie podwyższyć swój standard wakacji i przeniesiecie się do hotelu pięciogwiazdkowego oferującego znacznie wyższy standard niż ten, który wynikał z zapisów umownych, biuro ma prawo zwrócić Wam tyle, ile byście zapłacili za noclegi w dostępnym hotelu trzygwiazdkowym spełniającym kryteria zawarte w Waszej umowie.
Podróżny nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli organizator odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie.

Brak realizacji programu

Co równie istotne, jeśli w czasie trwania Waszego wakacyjnego pobytu organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część wyjazdu (np. zdecydowaliście się na wyjazd, w trakcie którego mieliście mieć zapewnione cowieczorne lekcje salsy) to jest  zobowiązany do tego, aby bez dodatkowych kosztów zapewnić Wam świadczenie zastępcze (np. kurs innego latynoamerykańskiego tańca). Jeśli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie wyjazdu, to przysługuje Wam obniżka ceny. Przysługuje Wam także prawo odrzucenia oferowanego świadczenia zastępczego, jeśli jest nieporównywalne z tym, które zostało uwzględnione w umowie (np. zamiast kursu tańca zaoferowano Wam warsztaty lepienia pierogów 😉) Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub podróżny je odrzuci zgodnie z ww. zasadami, wówczas podróżny jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania albo też zadośćuczynienia.
W przypadku gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez opłaty za jej rozwiązanie. W praktyce oznacza to, że np. jeśli Wasz standard noclegu  znacząco odbiega od tego, który został przedstawiony przez biuro w umowie, zaś biuro twierdzi, że może Was przekwaterować, ale dopiero piątego z wszystkich siedmiu dni pobytu, to możecie zakończyć swój pobyt i niezwłocznie wrócić do kraju na koszt biura tym samym środkiem transportu, którym mieliście wracać zgodnie z zawartą umową. Oczywiście w takim przypadku przysługuje Wam także  prawo do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Obniżenie ceny

Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że jest konsekwencją wyłącznych działań lub zaniechań podróżnego[4]. Jeśli więc w trakcie pobytu wypijesz nieco za dużo napoi wyskokowych i trafisz na izbę wytrzeźwień – biuro nie będzie odpowiadać za to, że noc spędziłeś na niewygodnej pryczy, nie zaś w hotelowym łóżku.
Oprócz tego przysługuje Ci prawo do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione szkody lub krzywdy, których doznałeś w wyniku niezgodności, chyba że organizator turystyki udowodni, że:1) winę za niezgodność ponosi podróżny;2) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć (np. wskutek awaryjnego zatrzymania pociągu przez jednego z pasażerów wycieczkowicze nie zdążyli przesiąść się na jedyne połączenie autobusowe dowożące turystów do kulminacyjnego punktu wycieczki)3) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami (np. niemożność odbycia rejsu statkiem w związku z silnym sztormem).
Wypłata odszkodowania lub zadośćuczynienia przez biuro podróży powinna nastąpić niezwłocznie.

Jak widzisz, przysługuje Ci wiele praw! Mam jednak nadzieję, że nie będziesz musiał nigdy z nich korzystać 😉 Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady skontaktuj się z nami.

JOANNA KRUKOWSKA-GŁOWIŃSKA, wEDDING PLANNER, PRAWNIK, WŁAŚCICIELKA FIRMY DREAM OF WEDDING

Dołącz do mediów społecznościowych Dream of Wedding i bądź na bieżąco z poradami i trendami ślubnymi! Kliknij poniżej:

[1] Zob. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/23[2] Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361)[3] Art. 3 ww. ustawy.[4] Art. 50 ww. ustawy.