a

Organizacja ceremonii zaślubin i przyjęć weselnych z klasą i pasją! 

Kontakt

tel: 882-099-015

e-mail: kontakt@dreamofwedding.pl

Łódź

FIRMA POLECANA PRZEZ:
Nasz Instagram
Facebook
Pinterest
Instagram
  •  Porady   •  Kiedy mogę zwrócić zakupioną rzecz?
Zwrot zakupionego towaru

Kiedy mogę zwrócić zakupioną rzecz?

Czy możesz zwrócić welon zakupiony w salonie sukien ślubnych? A może biżuteria kupiona przez internet nie wygląda tak jak w katalogu, nie pasuje do pozostałych dodatków i chciałabyś jednak zrezygnować z zakupu? Sprawdź kiedy możesz to zrobić! zWROT ZAKUPIONEGO TOWARU NIE MUSI BYĆ TRUDNY!

Opcja 1 – zakup dokonany w sklepie stacjonarnym

Tutaj część z Was może być zdziwiona – prawo nie nakłada na sprzedawcę obowiązku przyjęcia zwrotu niewadliwego towaru kupionego w sklepie stacjonarnym. Zwrot w takiej sytuacji zależy więc od jego dobrej woli. Często jednak sprzedawcy w regulaminach swoich sklepów zamieszczają informację o możliwości dokonania zwrotu pod pewnymi warunkami (np. w określonym czasie od momentu dokonania zakupu, w przypadku zachowania oryginalnego paragonu, nieuszkodzonych metek, braku śladów użytkowania etc.). Jeśli nie jesteś więc przekonana co do zakupu towaru w sklepie stacjonarnym – sprawdź, czy sprzedawca zapewnia Ci możliwość dokonania jego zwrotu 🙂 

Opcja 2 – umowa zawarta na odległość

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta umowa zawarta na odległość to umowa:

 • zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
 • bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
 • z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  Chodzi więc w szczególności o zakupy dokonane przez telefon czy internet, na przykład za pośrednictwem e-sklepu czy platformy transakcyjnej. W tej sytuacji co do zasady przysługuje Ci ustawowe prawo zwrotu niewadliwego towaru. Dlaczego co do zasady? O tym przeczytasz poniżej.

Opcja 3 – zakup dokonany poza lokalem przedsiębiorstwa

Ta sytuacja będzie mieć miejsce znacznie rzadziej niż opcja numer 2. Na potrzeby artykułu możemy przyjąć taki scenariusz: do Twojego domu puka przedstawiciel firmy zajmującej się  sprzedażą dekoracji ślubnych. W okazyjnej cenie nabywasz od niego świeczniki i wazony, którymi chciałabyś udekorować miejsce ceremonii. Po jego wyjściu zaczynasz szperać w internecie i okazuje się, że konkurencja oferuje ten sam produkt w znacznie niższej cenie. Czy w tej sytuacji możesz zwrócić produkt? Zwrot zakupionego towaru w tej sytuacji o do zasady jest możliwy. Zawarłaś bowiem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa. 

Co to znaczy? Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta przez umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa rozumie się umowę zawartą:

 1. przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy;
 2. w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa powyżej;
 3. w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron;
 4. podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

A więc umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa może być umowa, wydawałoby się, zawarta w lokalu przedsiębiorstwa (!) o czym mowa w pkt 2 🙂 Trochę pokręcone? Już wyjaśniam – chodzi m.in. o sytuację, kiedy na ulicy zostaniesz „zaczepiony” przez sprzedawcę i zaproszony na pokaz towarów odbywający się w jego lokalu – jeśli w konsekwencji  tego zdarzenia dojdzie do zawarcia umowy to ustawodawca traktuje ten przypadek jako zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa.

Umowy zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa to więc te zawarte na przykład w miejscu zamieszkania konsumenta, w miejscu jego pracy, w restauracji czy na ulicy. Pamiętajcie, że nie musi dojść do podpisania żadnego dokumentu – umowę można zawrzeć także w formie ustnej!

UWAGA! Przepisów ustawy o prawach konsumenta (poza jednym wyjątkiem, ale nie dotyczącym tej materii) nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 złotych.

Kiedy nie możesz zwrócić towaru?

Jak pewnie zauważyliście, powyżej wskazałam, że w ww. określonych sytuacjach co do zasady przysługuje Ci prawo zwrotu kupionej rzeczy. Zwrot zakupionego towaru nie zawsze jest możliwy, istnieją w tym zakresie jednak wyjątki. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz:

 • nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykład: bransoletka wykonana według projektu zamawiającego;
 • ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Przykład: kosmetyki, które należy wykorzystać w ciągu kilku dni od wyprodukowania, gdyż po tym czasie w sposób istotny zmniejszają się ich walory higieniczne[1];
 • dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Nie możesz jej zwrócić jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru. Przykład: fabrycznie zapakowana bielizna;
uwaga! Konsument traci ustawowe uprawnienie do odstąpienia od umowy w momencie, w którym po otrzymaniu opakowanej rzeczy przerywa ciągłość opakowania.

a także w której przedmiotem świadczenia są : 

 • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni. Dodatkowym warunkiem jest to, że wartość napoi wyskokowych zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu. Nie możesz zwrócić towaru jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Przykład: płyta CD z muzyką;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

oraz umów:

 • w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a:
  a) spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  W tym przypadku świadczenie przedsiębiorcy nie obejmuje przekazania konsumentowi fizycznie istniejącego nośnika, który zawiera treści cyfrowe; chodzi na przykład o przesłanie  na adres poczty elektronicznej pliku w formacie MP3 z muzyką.
 • zawartych w drodze aukcji publicznej;
UWAGA! Wyjątek nie dotyczy aukcji internetowych lub innego rodzaju aukcji zdalnych np. aukcji na serwisie Allegro;

W jakim terminie mogę odstąpić od umowy i zwrócić towar? Czy poniosę z tego tytułu jakieś koszty?

Wiesz już w jakich przypadkach możesz dokonać zwrotu towaru? Pamiętaj także o zachowaniu  odpowiednich terminów!

W przypadku umów zawartych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Bieg tego terminu rozpoczyna się:

 • w przypadku umowy sprzedaży – od momentu, w którym otrzymałeś rzecz / otrzymała ją osoba przez Ciebie upoważniona (chodzi na przykład o siostrę, która w Twoim imieniu odebrała zamówione buty);
 • jeśli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
 • gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
uwaga! Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, termin do odstąpienia od umowy może zostać przedłużony nawet o 12 miesięcy! 
Od momentu odstąpienia masz kolejne 14 dni na zwrot towaru

Zgodnie z ustawą konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Co istotne, do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem – masz więc 14 dni na nadanie paczki, jeśli w ten sposób chcesz ją zwrócić przedsiębiorcy. Na zwrot zakupionego towaru w zasadzie macie więc łącznie maksymalnie 28 dni (14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy + kolejne 14 dni na odesłanie towaru).

UWAGA! Przy obliczaniu wyżej wymienionych terminów nie bierze się pod uwagę początkowego dnia zdarzenia – jeśli odstąpiłaś od umowy 6 lutego to 14 dni należy liczyć od kolejnego dnia, tj. 7 lutego – 14-dniowy termin upłynie więc 20 lutego.

Z tytułu zwrotu towaru poniesiesz tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Cię o konieczności poniesienia tych kosztów. Co istotne otrzymasz także zwrot kosztów dostarczenia do Ciebie towaru. Wyjątek ma miejsce jeśli jednak wybrałaś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę. Wtedy nie będzie on zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów powyżej najniższej kwoty dostawy.

Teraz wiesz już jak wygląda zwrot zakupionego towaru i związane z nim procedury!

Ważne Opisane przypadki dotyczą wyłącznie sytuacji, w której stronami umowy są konsument i przedsiębiorca. Powyższe zasady nie znajdą zastosowania jeśli zawrzesz umowę z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zawrzesz umowę z innym przedsiębiorcom w związku z prowadzeniem przez Ciebie działalności gospodarczej również nie skorzystasz z ww. przywilejów.

Więcej o prawach konsumenta możecie przeczytać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przeczytaj również nasz poprzedni artykuł – „Ile kosztują usługi Wedding Plannera”!


JOANNA KRUKOWSKA-GŁOWIŃSKA, wEDDING PLANNER, PRAWNIK, WŁAŚCICIELKA FIRMY DREAM OF WEDDING

Dołącz do mediów społecznościowych Dream of Wedding i bądź na bieżąco z poradami i trendami ślubnymi! Kliknij poniżej:

[1] Czech T., komentarz do artykułu 38 [w:] Prawa konsumenta. Komentarz (red. Czech T.), Warszawa 2017.